Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

326. Odlok o dopolnitvah odloka o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993, stran 395.

Na podlagi 4. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni Ust RS, št. 48/90) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o dopolnitvah odloka o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993
I
V odloku o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993 (Uradni list RS, št. 6/91 in 5/91-I) se:
v poglavju I.:
– v točki 20 doda 018 Vintarjevci;
v poglavju II.:
– v točki 4 doda 011 Češnjice.
II
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-09/91-3/11-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.