Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1992 z dne 25. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1992 z dne 25. 1. 1992

Kazalo

246. Zakon o spremembi zakona o notranjih zadevah, stran 284.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o notranjih zadevah
Razglaša se zakon o spremembi zakona o notranjih zadevah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 22. januarja 1992.
Št. 0100-44/92
Ljubljana, dne 22. januarja 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembi zakona o notranjih zadevah
1. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91) se v vseh njegovih določbah izraz "milica" nadomesti z izrazom "policija", izraz "miličnik" pa z izrazom "policist" v ustreznem sklonu.
2. člen
Na način iz prejšnjega člena se izraza "milica" in "miličnik" nadomestita z izrazoma "policija" oziroma "policist" tudi v vseh drugih zakonih in v vseh podzakonskih predpisih, kjer sta izraza uporabljena.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/89-1/22
Ljubljana, dne 22. januarja 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina