Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

5. Sklep o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije, stran 2.

Na podlagi drugega odstavka, 20. člena in 44. člena v zvezi s 25. in 26. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 12. in 14. členom zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
1. Banka Slovenije kupuje, prodaja in deponira tuja plačilna sredstva zaradi zagotavljanja splošne likvidnosti bank v plačilih do tujine in stabilnosti domače valute na način in po pogojih določenih s tem sklepom.
2. Banka Slovenije, skladno z deviznimi in denarnimi gibanji, dnevno kupuje in prodaja tuja plačilna sredstva na deviznem trgu po tečajih, ki se na trgu oblikujejo.
S posebnim navodilom Banka Slovenije predpiše pooblaščenim bankam vrsto in način dostavljanja podatkov o njihovi devizni poziciji, ki zagotavljajo delovanje deviznega trga, kakor tudi podatkov o najavah povpraševanja in ponudbe tujih plačilnih sredstev, ter o sklenjenih in izvršenih transakcijah.
3. Banka Slovenije z neposredno ponudbo ali prek avkcije, pooblaščenim bankam ponudi nakup ali prodajo tujih plačilnih sredstev s pravico, oziroma obveznostjo do ponovnega odkupa, oziroma prodaje teh sredstev po poteku določenega roka.
Guverner Banke Slovenije s sklepom določi pogoje nakupa in prodaje za vsako ponudbo ali avkcijo iz prvega odstavka te točke in to:
– obseg prodaje ali nakupa
– roke za ponudbe pooblaščenih bank
– roke za sklenitev in izvršitev posla
– roke za izvršitev pravice oziroma obveznosti, ponovnega odkupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev
– najvišje in najnižje nakupne in prodajne tečaje.
Skladno z odločitvijo guvernerja Banke Slovenije sta nakup, oziroma prodaja tujih plačilnih sredstev po tej točki za pooblaščene banke prostovoljni ali obvezni.
Izvršene transakcije Banka Slovenije potrdi z izdajo prenosne listine za vsako transakcijo posebej – s podatki o transakciji in vpisano pravico, oziroma obveznostjo ponovnega odkupa tujih plačilnih sredstev v določenem roku.
4. Banka Slovenije za tuja plačilna sredstva, deponirana pri njej s strani pooblaščenih bank, z njihovo hkratno obvezo prodati ta sredstva Banki Slovenije, izdaja prenosne listine s podatki o deponentu, znesku, valuti in datumu depozita, ter obrestno mero, načinom in roki plačila obresti.
Obveznost bank, deponirati tuja plačilna sredstva na način iz prejšnjega odstavka te točke in pogoje deponiranja teh sredstev, s sklepom določi guverner Banke Slovenije.
Banka Slovenije odkupuje listine, iz prvega odstavka te točke in izplačuje obresti v domači valuti. Z odkupom listin, depoziti pooblaščenih bank ugasnejo.
5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.