Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991

Kazalo

5. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, stran 13.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
1. člen
Ratificira se sporazum med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, sklenjen 22. novembra 1991 z izmenjavo not z dne 14. in 22. novembra 1991.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
 
Excellency,
I have the honour to confirm to Your Excellency on behalf of the Government of the Republic of Lithuania the understanding reached between the two Governments that diplomatic relations shall be established between the Republic of Lithuania and the Republic of Slovenia as from November 22, 1991 and that diplomatic envoys with the rank of ambassador shall be exchanged at the earliest possible date.
Trusting that the relationship hereby established between two countries will contribute to strengthening further the friendship and cooperation between our two nations, I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
Vilnius, November 14, 1991
Algirdas Saudargas, (s)
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Lithuania
 
His Excellency
Dr. Dimitrij Rupel
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of November 14, 1991, reading as follows:
"I have the honour to confirm to Your Excellency on behalf of the Government of the Republic of Lithuania the understanding reached between the two Governments that diplomatic relations shall be established between the Republic of Lithuania and the Republic of Slovenia as from November 22, 1991 and that diplomatic envoys with the rank of ambassador shall be exchanged at the earliest possible date.
Trusting that the relationship hereby established between two countries will contribute to strengthening further the friendship and cooperation between our two nations, I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration."
I have the honour to inform Your Excellency on behalf of the Government of the Republic of Slovenia that we fully agree with the text of this note.
Ljubljana, November 22, 1991
Zoran Thaler, (s)
Deputy Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
 
His Excellency
Algirdas Saudargas
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Lithuania
Ekselenca,
Imam čast, da v imenu vlade Republike Litve potrdim Vaši Ekselenci dogovor dosežen med obema vladama, da se med Republiko Litvo in Republiko Slovenijo vzpostavijo diplomatski odnosi z 22. novembrom 1991 in da se izmenjajo diplomatski odposlanci na nivoju veleposlanikov v najkrajšem možnem času.
V prepričanju, da bodo s tem vzpostavljeni odnosi med obema državama prispevali k nadaljnji krepitvi prijateljstva in sodelovanja med našima narodoma, izkoriščam to priložnost, da Vaši Ekselenci izrazim svoje najvišje spoštovanje.
Vilnius, 14. november 1991
Algirdas Saudargas l. r.
Minister za zunanje zadeve
Republike Litve
 
Njegova Ekselenca
Dr. Dimitrij Rupel
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ekselenca,
Imam čast, da potrdim prejem Vaše note z dne 14. novembra 1991 z naslednjo vsebino:
»Imam čast, da v imenu vlade Republike Litve potrdim Vaši Ekselenci dogovor dosežen med obema vladama, da se med Republiko Litvo in Republiko Slovenijo vzpostavijo diplomatski odnosi z 22. novembrom 1991 in da se izmenjajo diplomatski odposlanci na nivoju veleposlanikov v najkrajšem možnem času.
V prepričanju, da bodo s tem vzpostavljeni odnosi med obema državama prispevali k nadaljnji krepitvi prijateljstva in sodelovanja med našima narodoma, izkoriščam to priložnost, da Vaši Ekselenci izrazim svoje najvišje spoštovanje.«
Imam čast, da v imenu vlade Republike Slovenije, obvestim Vašo Ekselenco, da se povsem strinjamo s tekstom te note.
Ljubljana, 22. november 1991
Zoran Thaler l. r.
Namestnik ministra za zunanje zadeve
Republike Slovenije
 
Njegova Ekselenca
Algirdas Saudargas
Minister za zunanje zadeve
Republike Litve
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
Št. 900-04/91-24/2-8
Ljubljana, dne 28. novembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina