Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991

Kazalo

1418. Odlok o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka, stran 1392.

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 7.b člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88) v zvezi z 271. členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
1. člen
V Republiki Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod Republike Slovenije za statistiko in gozdnogospodarske organizacije združenega dela, in sicer:
– za pridelke in prirastek lesne mase – na podlagi poprečnih cen iz leta 1990, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1989 in 1990,
– za materialne stroške – na podlagi poprečnih nabavnih cen iz leta 1990, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1989 in 1990.
Katastrski dohodek, ugotovljen z lestvicami katastrskega dohodka iz 1. člena odloka Skupščine SR Slovenije o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38-1954/89) ter 1. člena odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list Republike Slovenije, št. 27/90) se v vseh katastrskih okrajih za vse katastrske kulture valorizira z enotnim količnikom, in sicer v višini 5,13.
2. člen
Ne glede na določbo 1. člena tega odloka znaša količnik za valorizacijo katastrskega dohodka za določitev kmetij v smislu prvega odstavka 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev – kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 in 1/86) v letu 1992 6,63.
3. člen
Valorizirani katastrski dohodek se uporablja za odmero davka iz kmetijstva in dohodnine ter drugih obveznosti za leto 1992.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-04/90-7
Ljubljana, dne 24. decembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.