Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991

Kazalo

1251. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank, stran 1251.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
1. V sklepu o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank (Uradni Ust RS, št. 18/91 in 21/91) se za tretjim odstavkom 3. točke doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na tretji odstavek te točke pomeni obvezna rezerva, ugotovljena na podlagi obračuna za mesec november, obveznost banke od 11. decembra do 31. decembra 1991.«
2. V 4. točki se za tretjim odstavkom doda četrti in peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi in drugi odstavek te točke izpolnijo banke obveznost na podlagi obračuna za mesec november 1991 tako, da je v povprečju znesek izločene obvezne rezerve v obdobju od 11. decembra do 31. decembra 1991 najmanj enak znesku obračunane obvezne rezerve, ki pomeni obveznost za to obdobje.
Povprečje izločene obvezne rezerve se izračuna za obdobje od 11. decembra do 31. decembra 1991 tako, da se seštejejo dnevna stanja izločene obvezne rezerve za vsak delovni dan v tem obdobju, dobljeni seštevek pa se deli s številom delovnih dni v tem obdobju.«
3. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti na podlagi obračuna za mesec november 1991 za obdobje od 11. decembra do 31. decembra 1991 sestavijo banke na predpisanem obrazcu in predložijo Banki Slovenije najkasneje do 10. januarja 1992.
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 4-2/91
Ljubljana, dne 9. decembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost