Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1208. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine, stran 1216.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 40. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi s členi 10., 12., 19. in 97. zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1. V sklepu o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I, 21/91-I in 27/91-I) se črtajo 4., 5. in 8. člen.
2. Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Končni koristnik priliva se lahko odloči, da priliv neposredno uporabi za plačilo v tujino ali to svojo pravico proda drugi domači osebi pod pogojem, da to stori najkasneje naslednji delavnik po dnevu, ko je bil obveščen o prilivu iz tujine in pred izplačilom protivrednosti v domači valuti.
V primeru iz prejšnjega odstavka je dolžan končni koristnik priliva pooblaščeni banki predložiti poleg naloga za izplačilo protivrednosti v domači valuti tudi nalog za plačilo v tujino. Če je bila pravica do uporabe priliva za plačilo v tujino prodana, je dolžan končni koristnik priliva predložiti kupčev nalog za plačilo v tujino. Ta obveznost ne velja v primeru, če je kupec pravice pooblaščena banka.«
3. V tretjem odstavku 9. člena se beseda »odkupi« in preostali tekst do konca odstavka nadomesti z besedami »uporabi za plačilo kreditne obveznosti.«
4. Četrti in peti odstavek 9. člena se črtata.
5. Črta se 10. člen.
6. V 11. členu se črtajo besede »in 10. člena«. 7. Črtajo se 12., 13. in 14. člen.
8. V 17. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Evidenčne devizne pozicije, ki pooblaščeni banki niso bile predložene v skladu s prvim odstavkom tega člena, so pooblaščene banke na pisno zahtevo domače osebe iz 1. člena dolžne odkupiti najkasneje do 31. 12. 1991.«
9. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. decembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost