Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991

Kazalo

1205. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza, stran 1206.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 16. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
Odlok o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza (Uradni list SFRJ, št. 48/90, 59/90, 73/90, 83/90, 6/91, 8/91, 18/91 in 46/91) se spremeni oziroma dopolni:
1. »Četrti odstavek 1. točke se črta.
V seznamu blaga z oblikami izvoza in uvoza se v vseh tarifnih oznakah v 6. in 7. stolpcu kratica »LBS« nadomesti z »LB«.«
2. Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»Uvoz blaga iz območja Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Makedonije in je po izvoru iz ene izmed teh republik, je prost razen uvoz blaga, ki je razvrščeno na režim »D«.
Za blago iz prvega odstavka te točke, ki je označeno z eno zvezdico, ni potrebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo oziroma za blago, ki je označeno z dvema zvezdicama ni potrebno potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za znanost in tehnologijo iz petega odstavka 1. točke.«
3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-03/91-9
Ljubljana, dne 5. decembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost