Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1023. Soglasje k cenam naftnih derivatov, stran 1011.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list Republike Slovenije št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov
I
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k cenam naftnih derivatov in višini stroškov prometa v trgovini največ do naslednje ravni:
+---------------------------------+---------------+---------------+
|                 |  Neto nabavna|Stroški prometa|
|Vrsta derivata          |      cena|   v trgovini|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|                 |   tolarjev/l|   tolarjev/l|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Motorni bencin MB-86       |     15,683|     2,226|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Motorni bencin MB-98       |     18,215|     3,670|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Neosvinčeni motorni bencin NMB-95|     20,666|     3,178|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Neosvinčeni motorni bencin NMB-91|     18,215|     2,801|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-1         |     15,857|     2,360|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-2         |     14,798|     2,173|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-3         |     13,602|     2,043|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Kurilno olje EL         |     14,781|     0,867|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Kurilno olje LS         |     13,459|     1,545|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|                 |  tolarjev/kg|  tolarjev/kg|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut lahki L          |     11,023|     0,599|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut srednji S         |     9,811|     0,581|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut SNS            |     10,472|     0,586|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut težki T          |     8,819|     0,340|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut TNS            |     9,370|     0,365|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Tekoči naftni plin TNP      |     14,441|     1,220|
+---------------------------------+---------------+---------------+
II
Cene iz prejšnje točke začnejo veljati z dnem objave tega soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-04/90-6/16-8
Ljubljana, dne 13. novembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.