Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1020. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Žalec v 8. volilni enoti, stran 1010.

Na podlagi 31. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) izdajam
ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Žalec v 8. volilni enoti
I
Razpisujem nadomestne volitve delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Žalec v 8. volilni enoti.
II
Nadomestne volitve v zbor združenega dela v 8. volilni enoti bodo v četrtek, dne 13. februarja 1992.
III
Za dan razpisa volitev po tem odloku, od katerega začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 15. november 1991.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi občinska volilna komisija.
V
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/91-01
Žalec, dne 8. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik l. r.