Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

973. Sklep o izvajanju dimnikarske dejavnosti, stran 968.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74, 14/90) in 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82, 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na svoji 51. seji dne 29. 10. 1991 sprejel naslednji
SKLEP
I
Dimnikarsko dejavnost na območju občine Jesenice opravljata naslednja izvajalca:
1. Dimovod, dimnikarsko podjetje, d. o. o., Jesenice, Delavska 10, na območju občine Jesenice, ki obsega naslednje krajevne skupnosti: KS Cirila Tavčarja, KS Mirka Roglja-Petka, KS Sava, KS Podmežaklja, KS Javornik-Koroška Bela in KS Žirovnica.
2. »Fe-Di« zasebno podjetje za ogrevanje, za proizvodnjo in prodajo, d.o.o., Breg 35, Žirovnica, na območju občine Jesenice, ki obsega naslednje krajevne skupnosti: KS Staneta Bokala, KS Blejska Dobrava, KS Planina nad Golico, KS Hrušica, KS Dovje-Mojstrana, KS Kranjska Gora in KS Rateče.
II
Občina Jesenice z izvajalcem iz I. točke tega sklepa sklene v roku enega meseca pogodbo o izvajanju dimnikarske službe na območju občine Jesenice za določen čas do uveljavitve zakona, ki bo urejal področje gospodarskih javnih služb. Do sklenitve pogodb to dejavnost opravlja družbeno podjetje Kres Jesenice.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 301-2/91-1-1991
Jesenice, dne 29. oktobra 1991.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.