Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

966. Odlok o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 963.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/87 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 26/ 83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in 10/91) ter 13. člena odloka o določitvi pristojnosti sestave zborov in volitvah v zbore (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 13. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
1. člen
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 17/91) se dopolni tako, da se za 25. členom doda podnaslov:
III. Nadzor nad ravnanjem z odpadki
in nova 25/a. in 25/b. člena:
»25/a. člen
Nadzor nad čistočo okolja in ravnanjem z odpadki opravlja komunalni nadzornik.
25/b. člen
V zvezi z opravljanjem nadzora ima komunalni nadzornik pravico in dolžnost:
– ugotavljati in preverjati istovetnost oseb,
– izrekati kršiteljem denarne kazni in jih izterjevati na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
– opozarjati pristojne organe in posameznike na pomanjkljivosti pri njihovem delu,
– nalagati obveze na odpravo nepravilnosti.«
2. člen
Številke podnaslovov od »III. do VII.« se ustrezno spremenijo v številke od »IV. do VIII«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-2/91-5
Brežice, dne 16. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost