Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

953. Dopolnitev navodila za izvajanje sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino, stran 955.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 3. točke sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 17/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
DOPOLNITEV NAVODILA
za izvajanje sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino
Za 90. točko navodila za izvajanje sklepa o opravljanju plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 21/91) se doda podnaslov »Devizno kreditiranje v državi« in točke 90a – 90c:
»90a. Banka lahko odobri podjetju devizni kredit za plačilo uvoza blaga ali storitev.
Črpanje kredita banka knjiži z nalogo 1450 ali 1451
– 3204 terjatve do komitenta po deviznem kreditu
+ 7191 za nakazila ali
+ 7388 za otvoritev akreditiva 90b.
Podjetje odplačuje kredit iz ustvarjenega priliva. Banka knjiži odplačilo, v skladu s sklenjeno pogodbo
– 25731
+ 3204
+ 6... obresti
Četudi podjetje iz ustvarjenega priliva odplačuje devizni kredit v državi, je dolžno isti ali naslednji dan od prejema obvestila o plačilu iz tujine banki predložiti nalog 745 z vsemi potrebnimi podatki za razpored priliva s tem, da v rubriko 9 navede »Za poplačilo kredita« in znesek, ki ga plača iz priliva.
90c. Če kredit najame podjetje, ki ima odprt račun iz 26. člena ZDP je postopek knjiženja enak s tem, da se plačilo v tujino in iz tujine knjiži preko tega računa.«
Dopolni se Priloga 1, ki je sestavni del navodila tako, da se za računom 3109 doda račun 3204:
»3204 terjatve iz kratkoročnih kreditov v devizah podjetjem
spremljanje je dekadno, brez prilog«
Dopolnitev začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. novembra 1991.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.