Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

950. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov, stran 954.

Na podlagi 5. in 6. točke 25. člena, 30. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
1. V skladu s sprejeto denarno politiko Banke Slovenije znaša skupna reeskontna kvota vseh bank v Republiki Sloveniji 2,5 milijarde SLT. Do tega zneska lahko banke, v skladu s svojo dnevno likvidnostjo, črpajo in vračajo reeskontne in lombardne kredite.
2. Znesek reeskontne kvote za vsako posamezno banko je na podlagi sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot (Uradni list RS, št. 18/91) določen v pregledu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa črpajo reeskontne in lombardne kredite v večjem znesku, kot je določeno s tem sklepom, uskladijo več črpane zneske najkasneje do 15. novembra 1991.
4. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, neha veljati sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov (Uradni list RS, št. 21/91).
5. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 12/91
Ljubljana, dne 8. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
        PREGLED DELEŽA BANK V SKUPNI REESKONTNI KVOTI
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|   |                     |Koeficient|   Znesek|
|   |                     |    v%| reeskontne|
|   |                     |     |   kvote v|
|   |                     |     |  tisoč SLT|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|   |        Naziv banke        |     |      |
|   |                     |     |      |
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|   |          1          |   2  |    3  |
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|1  |Kreditna banka Maribor          |  9.5595|   238,988|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|2  |Ljubljanska banka D. D. Ljubljana    |  42.8302|  1,070,754|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|3  |Abanka Ljubljana             |  3.7695|   94,238|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|4  |Dolenjska banka Novo mesto        |  1.0834|   27,085|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|5  |Posavska banka Krško           |  0.8765|   21,912|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|6  |Banka Zasavje Trbovlje          |  0.5389|   13,472|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|7  |Splošna banka Celje           |  4.7717|   119,292|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|8  |Pomurska banka Murska Sobota       |  8.7239|   218,098|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|9  |Koroška banka Slovenj Gradec       |  0.9427|   23,568|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|10  |Splošna banka Velenje          |  1.3160|   32,899|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|11  |Stanovanjsko komunalna banka Ljubljana  |  3.5073|   87,683|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|12  |Komercialna banka Nova Gorica      |  6.6147|   165,367|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|13  |Splošna banka Koper           |  3.1743|   79,358|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|14  |Ljubljanska banka Banka Domžale     |  1.1323|   28,308|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|15  |Gorenjska banka Kranj          |  3.4091|   85,226|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|16  | Razvojna banka Ljubljana        |  1.0907|   27,267|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|17  |Komercialna banka Triglav Ljubljana   |  0.2903|    7,257|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|18  |Nova banka Ljubljana           |  0.3893|    9,732|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|19  |Slovenska investicijska banka Ljubljana |  0.9255|   23,137|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|20  |Slovenska zadružna kmetijska banka    |  2.1791|   54,477|
|   |Ljubljana                |     |      |
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|21  |E banka Maribor             |  1.5567|   38,917|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|22  |Univerzalna banka kemija Ljubljana    |  0.2020|    5,051|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|23  |Laenderbank Ljubljana          |  0.6585|   16,464|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|24  |Probanka Maribor             |  0.1727|    4,318|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|25  |Hipotekama banka Brežice         |  0.1036|    2,591|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|26  |Štajerska banka obrti in podjetništva  |  0.1815|    4,538|
|   |Celje                  |     |      |
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+
|   |Skupaj                  | 100.0000|  2,500,000|
+-----+-----------------------------------------+----------+------------+

AAA Zlata odličnost