Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

942. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin, stran 949.

Na podlagi 10. člena zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 14/91) je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 131. seji 7. novembra 1991 sprejel
SKLEP
o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin
I
Družbena pomoč otroku se s 1. novembrom 1991 poviša za 30%, tako da znaša najvišja višina te pomoči 1.700 tolarjev mesečno.
II
Denarna pomoč kot edini vir preživljanja se poviša s 1. novembrom 1991 za 30%, tako da znaša 4.800 tolarjev.
III
Dopolnilni vir preživljanja se s 1. novembrom 1991 poviša za 30%.
IV
Prispevki staršev v vzgojnovarstvenih organizacijah in prispevki zavezancev v socialnih zavodih, ki ne plačujejo polne cene oskrbe, se s 1. decembrom 1991 povišajo za 21,8%.
V
Višina delnega nadomestila stanarin se od 1. novembra 1991 dalje ugotavlja na podlagi naslednje lestvice znosnih stanarin:
--------------------------------------------------------------
Število
družin.      1   2   3   4   5   6   7
članov
--------------------------------------------------------------
znosna
stanarina
v% od      l3,5  11,9 8,9   8,0  6,5  6,2  4,5
dohodka
družine
v l. 1990
--------------------------------------------------------------
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 554-01/90-1/5-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.