Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

935. Sklep o najetju posojila za nadaljevanje gradnje telovadnice in spremljajoče komunalne infrastrukture v Slovenskih Konjicah, stran 945.

Na podlagi 36. in 37. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 12. člena odloka o volitvah v zbore skupščine občine ter o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90), so poslanci vseh treh zborov skupščine občine na skupnem zasedanju dne 30. oktobra 1991 sprejeli
SKLEP
o najetju posojila za nadaljevanje gradnje telovadnice in spremljajoče komunalne infrastrukture v Slovenskih Konjicah
1
Za nadaljevanje gradnje telovadnice in spremljajoče komunalne infrastrukture v Slovenskih Konjicah najame skupščina občine dolgoročno posojilo v višini 10,000.000 SLT.
2
Posojilo se najame pri Ljubljanski banki – Splošni banki Celje za dobo treh let po 24% obrestni meri na revalorizirano glavnico.
3
Za podpisnika posojilne pogodbe se pooblaščata: Jože Baraga, predsednik Skupščine občine Slovenske Konjice in
Rudi Petan, dipl. inž., predsednik Izvršnega sveta SO Slov. Konjice.
4
Sredstva za odplačilo anuitet se zagotovijo z vsakoletnim odlokom o proračunu občine Slovenske Konjice v obdobju 1992-1995 v proračunskem namenu »Sredstva za gospodarsko infrastrukturo in investicije«.
Kolikor celotna proračunska sredstva v posameznem letu ne bodo usklajevana z rastjo inflacije, ima odplačilo anuitet za telovadnico prioriteto pred ostalimi izplačili za gospodarsko infrastrukturo in investicije.
Odplačilo anuitet pa ne sme okrniti sredstev v ostalih proračunskih namenih.
5
Odplačilo anuitet se vrši preko žiro računa št. 50720-630-10040 Proračun Skupščine občine Slovenske Konjice.
6
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-41/91-I
Slovenske Konjice, dne 30. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.