Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

934. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta stanovanjske individualne zazidave "Zg. Bistrica I", stran 945.

Na podlagi 37. in 42. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) ter 30. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 3. 9. 1991 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta stanovanjske individualne zazidave »Zg. Bistrica I«
1. člen
Javno se razgrne predlog spremembe zazidalnega načrta stanovanjske individualne zazidave Zg. Bistrica I, ki ga je izdelal Ideal Slovenska Bistrica s številko naloge ID/01/08/91, avgusta 1991.
2. člen
Predlog spremembe zazidalnega načrta »Zg. Bistrica I« bo razgrnjen v prostorih občinskega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora v Kolodvorski ul. 10, Slovenska Bistrica, od 9. 9. 1991 do 9. 11. 1991 v delovnem času.
3. člen
V času javne razgrnitve se mora osnutek omenjenega prostorsko ureditvenega načrta javno obravnavati.
O času in kraju javne razgrnitve morajo biti občani pravočasno in na običajen način obveščeni.
4. člen
Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu ureditvenemu načrtu iz 1. točke poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/3-350-2/91
Slovenska Bistrica, dne 3. septembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.