Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

925. Spremembe statuta občine Radovljica, stran 927.

Na podlagi 232. člena statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90) in 5. člen odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 10. skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ dne 24. 9. 1991 sprejela
SPREMEMBE STATUTA
občine Radovljica
1. člen
IX. poglavje statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90) se črta.
2. člen
V celotnem statutu se besede »splošna ljudska obramba in družbena samozaščita« nadomestijo z besedami »obramba in zaščita«.
3. člen
Spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2-91-1/1
Radovljica, dne 24. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.