Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

924. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi matičnih območij, stran 926.

Na podlagi zakona o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 2/87), zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij (Uradni list SRS, št. 14/89) in 1. člena odloka o pristojnostih zborov in volitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta (Uradne objave, št. 16/90, 20/90, 22/90 ter Uradni list RS, št. 12/91 in 20/91) so zbori Skupščine občine Postojna na skupnem zasedanju dne 2. 10. 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi matičnih območij
1. člen
V odloku o ustanovitvi matičnih območij (Uradne objave, št. 38/86, 44/87 in Uradni list RS, št. 3/91) se v 1. odstavku 6. člena za besedilom »Modrijanovem mlinu« črta pika in dodajo besede »in v prostorih Skupščine občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20-29/86-10
Postojna, dne 2. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.