Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

921. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 923.

Na podlagi 3. in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Mozirje na seji dne 24. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
I
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 15/91) se spremeni II. točka, ki se glasi:
Ne glede na I. točko odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela povečati cene proizvodov in storitev, ki so veljale na tržišču na dan uveljavitve te odredbe, in sicer:
1. Odvoz smeti:
– gospodinjstvo za          15%
– gospodarstvo za          15%
2. Proizvodnja in distribucija vode:
– gospodinjstvo za          15%
– gospodarstvo za          15%
3. Kanalščina:
– gospodinjstvo za          15%
– gospodarstvo za          15%
II
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1991 dalje.
Št. 385-18/91
Mozirje, dne 24. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.