Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

919. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1991, stran 923.

Na podlagi 3. in 14. člena zakona 6 financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1991
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1991 (Uradni list RS, št. 15/91) tako, da se glasi:
»Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1991 znašajo 168,008.000 SLT.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/91
Ljutomer, dne 29. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.