Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

917. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro, stran 922.

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje je na osnovi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/80, 29/86, 26/90) in 117. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in 26/90) na 51. seji dne 29. 10. 1991 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
I
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro, ki ga je maja 1991 izdelal Ljubljanski Urbanistični zavod pod št. naloge 4020.
II
Dokumentacija iz I. tč. bo javno razgrnjena v prostorih KS Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43 in v prostorih Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana od 18. novembra 1991 do 18. decembra 1991.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Sklep začne veljati osmi dan po objavi.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.