Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

916. Odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center, stran 921.

Na podlagi 28. člena in drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), VI. točke odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) ter 85. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 63. seji dne 15. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
1. člen
V 1. členu odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 27/87, 37/87, 5/88, 24/ 88, 37/88, 8/89 in 14/89 ter Uradni list RS, št. 5/91, 7/91 in 12/91) se spremenijo pristojbine:
a) za kamione, vagonske in letalske                SLT
pošiljke kopitarjev, parklarjev in žive
perutnine do 10 ton                       480,00
- za vsako nadaljnjo tono                    48,00
b) za kosovne pošiljke:
- kopitarjev in odraslih govedi od komada            59,70
- telet od komada                        34,10
- prašičev in drobnice od komada                 22,00
- žive perutnine od vsakih začetih 50 kom            10,40
- za vsako čebeljo družino                    10,40
- za ostale neimenovane živali po režijski uri         480,00
c) za meso kopitarjev in parklarjev od kg             0,22
- za mesne izdelke, razen konzerv od kg              0,22
- divjačina od kg                         0,22
- perutninsko meso od kg                     0,22
- drobovine od kg                         0,22
- ribe, raki, polži od kg                     0,22
-mast od kg                            0,22
- mleko od litra                         0,05
- mlečni izdelki od kg                      0,22
- jajca cela od komada                      0,05
- jajčni izdelki od kg                      0,22
 – ostale neimenovane živalske proizvode,
surovine in odpadki                        0,22
V drugem odstavku 1. člena se številka 350,00 nadomesti s številko 480,00.
2. člen
V 2. členu odredbe se spremenijo pristojbine:
a) za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali in mesa:
                                 SLT
- za govedo in kopitarje od kom                85,10
- za teleta od kom                      49,30
- za prašiče od kom                      59,70
- za prašiče – pregled v posebnih pogojih
(TBC, izločeni, sumljivi) od kom               147,60
- za pujske do 50 kg od kom                  46,00
- za drobnico od kom                     46,00
- za perutnino od kom                     38,90
b) v tej točki se številka 0,04 nadomesti
s številko 0,05.
c) za veterinarsko-sanitarne preglede
rib v ribogojnicah
- od vsake začete ure                    480,00
d) za veterinarsko-sanitarne preglede
divjačine pred skladiščenjem in zamrzovanjem:
- za jelenjad, srnjad, muflone, gamse od kom         61,80
- za divje prašiče s trihinoskopskim
pregledom od kom                       81, 90
- za medvede s trihinoskopskim
pregledom od kom                       123,70
- za zajce od kom                       15,90
- za divjo perjad od kom                    8,10
e) za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, pakirnicah in hladilnicah:
– za vsako začeto uro porabljenega časa 480,00
3. člen
V 3. členu odredbe se številka 95,90 nadomesti z 131,40 in številka 26,70 s številko 36,60.
K navedenim pristojbinam iz prejšnjega odstavka tega člena se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
4. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-4/89
Ljubljana, dne 15. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.