Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

912. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1991, stran 920.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90) in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 15. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1991
1. člen
V odloku o proračunu občine Lenart za leto 1991 (Uradni list RS, št. 19/91) se v 2. členu za prvim odstavkom vstavi novi drugi odstavek, ki glasi:
»Izvršni svet Skupščine občine Lenart v okviru obstoječih prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 400-1/91
Lenart, dne 15. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.