Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

908. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice, stran 918.

Na podlagi 119. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82, 1/85), odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higienske službo v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4789), je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 51. seji dne 29. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice
1. člen
V odredbi o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/89) se v 1. členu spremeni tako, da se pristojbine za zdravstvena spričevala, izdaja potrdil o cepljenju in registracija psov obračunava po naslednjih tarifah:
               tolarjev
– za govedo, kopitarje      100
– za žrebeta, drobnico       40
– za prašiče            30
– za pse             200
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-1/89-1
Jesenice, dne 20. oktobra 1991.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.