Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

905. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 917.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91), je Izvršni svet Skupščine občine Celje na svoji seji dne 30. 10 1991 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91):
– stanarine
– proizvodnja in distribucija vode
– prečiščevanje in odvajanje odplak
– proizvodnja, prenos in distribucija plina
– proizvodnja in distribucija toplote
– čiščenje javnih površin v naselju
– odnašanje, odlaganje in predelava odpadkov
– dimnikarske storitve
– pogrebna služba: urejanje in vzdrževanje pokopališč
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok – socialno varstvo normalnih odraslih oseb
– varstvo in oskrba socialno ogroženih otrok in mladine, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do uveljavitve tega sklepa, se s tem sklepom določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na 1. člen smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te odredbe, povečati in sicer:
– stanarina 28,4%
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1991 dalje.
Št. 38100-1/91
Celje, dne 18. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.