Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov in organizacij občine Celje, stran 917.

Skupščina občine Celje je na podlagi 175. člena statuta občine Celje (Uradni list SRS, št. 6/82) in 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 23/90, 37/90, 13/91) na skupni seji vseh zborov dne 17. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov in organizacij občine Celje
1. člen
Spremeni se 4. točka 10. člena odloka in se glasi: 4. Občinski sekretariat za obrambo
2. člen
V pravnem odstavku 14. člena odloka se spremeni naziv upravnega organa in se glasi: »Občinski sekretariat za obrambo opravlja zadeve, ki se nanašajo na:«
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02300-001/90
Celje, dne 17. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.