Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

899. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 914.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen med izvršnim svetom skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na seji dne 22. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91) se v 1. členu na področju
10 STANOVANJSKO-KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJE NASELJA IN PROSTORA, v podskupini odnašanje, odlaganje in predelava odpadkov, določijo kot najvišje naslednje cene:
– odvoz smeti in odpadkov:
za gospodinjstva za m2     1,77
za gospodarstvo za m2     3,78.
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1991.
Št. 385-19/91-7
Brežice, dne 29. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.