Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

897. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece, stran 913.

Na podlagi 31. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90, 45/90) izdajam
ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti – KS Pišece
I
Razpisujem nadomestne volitve delegata v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti – KS Pišece.
II
Nadomestne volitve v zboru krajevnih skupnosti v 15. volilni enoti – KS Pišece bodo v nedeljo, 10. februarja 1992.
III
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem odloku, od katerega začno teči roki za volilne upravičence se šteje 31. oktober 1991.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi občinska volilna komisija.
V
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/91-I
Brežice, dne 31. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.