Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

893. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov, stran 885.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena zakona o deviznem poslovanju. (Uradni list RS, št. 1/91) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov
1. V sklepu o načinu opravljanja menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 17/91-I) se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Tujim osebam sme pogodbeni menjalec prodati tuja plačilna sredstva samo ob predložitvi potrdila o predhodnem odkupu teh sredstev (retransfer) in sicer največ do višine predhodnega odkupa.«
2. Točke 9., 10., 11., 12., 13. in 14. sklepa postanejo točke 10., 11., 12., 13., 14. in 15.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.