Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1991 z dne 8. 11. 1991

Kazalo

892. Sklep o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit, stran 885.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
1. Pooblaščena banka, ki izvršuje svoje obveznosti iz naslova deviznega varčevanja občanov v skladu s predpisi in brez dodatnih omejitev, lahko zbrana sredstva iz deviznega varčevanja občanov, oročena na najmanj tri mesece, uporabi za dajanje deviznih kreditov domačim osebam, razen fizičnim osebam.
2. Pogoji za odobreni kredit v trenutku odobritve ne smejo biti neugodnejši od takrat veljavnih na evrokapitalskem trgu.
3. Sredstva deviznega kredita lahko domača oseba uporabi za plačilo uvoza blaga in storitev.
4. Pooblaščena banka vodi evidenco o odobrenih kreditih na posebnem računu.
5. Pooblaščena banka lahko odobri devizni kredit iz prve točke tega sklepa z odplačilnim rokom do enega leta.
6. Za zavarovanje odplačila obveznosti deviznega kredita se lahko sklene tudi pogodba o odstopu terjatev iz naslova izvoza blaga in storitev, oziroma zastavi drugega hitro vnovčljivega premoženja.
7. Poročila o odobrenih kreditih je dolžna pooblaščena banka pošiljati Banki Slovenije v skladu z navodili o opravljanju plačilnega prometa s tujino.
8. Banka Slovenije lahko izda tehnična navodila za izvajanje tega sklepa.
9. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost