Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

875. Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin, stran 834.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter 21. člena v zvezi z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o izplačevanju vojaških pokojnin
I
Republika Slovenija s 1. novembrom 1991 prevzame izplačevanje pokojnin in drugih dajatev, ki so jih na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev pridobili upravičenci državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in drugi upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje od 26. 6. 1991 dalje.
Za upravičence iz prejšnjega odstavka se štejejo osebe, ki so uveljavile pravico najpozneje do 18. 7. 1991.
II
Upravičencem iz prejšnje točke se od 1. novembra 1991 dalje izplačuje akontacija pokojnin in drugih dajatev v znesku, ki jim je pripadal za september 1991, z omejitvijo, da najvišji znesek akontacije ne sme presegati zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo, kot je bil določen za izplačila pokojnin po splošnih predpisih v Republiki Sloveniji za mesec oktober 1991.
Zneski akontacij, določeni po prejšnjem odstavku se usklajujejo enako kot pokojnine, ki jih izplačuje Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
III
Akontacije iz prejšnje točke odmeri in izplačuje Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
Akontacija se odmeri na podlagi zahtevka, ki ga upravičenec vloži pri strokovni službi Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije. Zahtevku mora upravičenec priložiti kopijo odločbe o priznanju pravice, nakaznico za izplačilo pokojnine oziroma druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev za september 1991, potrdilo o stalnem prebivališču, državljani Republike Slovenije pa tudi potrdilo o državljanstvu.
IV
Sredstva za izplačevanje akontacij iz II. točke tega odloka refundira Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije proračun Republike Slovenije na podlagi trimesečnega obračuna.
V
Akontacije iz II. točke tega odloka se upravičencem izplačujejo do ureditve v zakonu.
VI
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-01/91-10/1-8
Ljubljana, 31. oktobra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost