Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

873. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah, stran 832.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 2. točke 5. člena in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 4. člena odloka o pristojnostih in delu občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 1/90 – 5/91) na seji DPZ, ZKS in ZZD dne 21. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Na območju občine Šmarje pri Jelšah se določa krajevna taksa v višini 11 točk.
2. člen
Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak dan začasnega bivanja v krajih izven svojega stalnega bivališča na območju občine Šmarje pri Jelšah.
Krajevno takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje za vsak dan bivanja v krajih na območju občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Sredstva krajevne takse v višini 2 točk se namenijo za organizirano predstavitev območja občine kot celote, zlasti pa za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote;
– nudenje podpore in sofinanciranje programov turističnih društev v turistično nerazvitih krajih;
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine.
Program ovrednotene porabe krajevne takse za namene iz prejšnjega odstavka za vsako leto pripravi Komisija za turizem pri Skupščini občine Šmarje pri Jelšah, potrdi pa SO Šmarje pri Jelšah, najkasneje do 31. junija tekočega leta.
4. člen
Sredstva krajevne takse v višini 9 točke se namenijo za sofinanciranje turističnih programov v krajih z razvito turistično ponudbo, zlasti pa za:
– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno;
– za komunalno urejanje naselij, v katerih se plačuje krajevna taksa;
– za promotivne dejavnosti v turističnih krajih.
Program ovrednotene potrebe krajevne takse za namene iz prejšnjega odstavka tega člena pripravijo krajevne skupnosti v sodelovanju s turističnimi društvi in turistično-gostinskimi podjetji v sodelovanju s turističnimi in gostinskimi organizacijami, potrdi pa IS SO Šmarje pri Jelšah najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
5. člen
Predlog porabe krajevne takse za namene iz 1. odst. 3. člena tega odloka do konca leta 1991 pripravi in potrdi IS – SO Šmarje pri Jelšah 1. 12. 1991.
Predlog porabe krajevne takse za namene iz 1. odst.
4. člena tega odloka do konca leta 1991 pripravijo turistične in gostinske organizacije v sodelovanju s turističnimi društvi, potrdi pa IS – SO Šmarje pri Jelšah do 1. 12. 1991.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 3. točka 1. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah občine Šmarje pri Jelšah ter tarifna številka 3 s pojasnilom, kot sestavni del 11. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/84). Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep IS SO Šmarje pri Jelšah o določitvi višine turistične takse v letu 1990 (Uradni list RS, št. 25/90).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-10/91-I
Šmarje pri Jelšah, dne 22. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Franc Potočnik, dipl. inž. l. r.