Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

870. Sklep o povišanju najemnin, stran 831.

Na podlagi zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in na podlagi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RŠ, št. 2/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice na seji dne 11. oktobra 1991 sprejel naslednji
SKLEP
1
Stanarine v občini Slovenske Konjice se povišajo za 25%. Najemnine za poslovne prostore se povišajo za 35%.
Najemnine za poslovne prostore proračunskih porabnikov se povišajo za 25%.
2
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 1991 dalje.
Št. 362-2/91-I
Slovenske Konjice, dne 22. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.