Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

869. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana, stran 830.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list RS, št. 37/85), VII. točke odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) in 193. člena statuta občine Sežana (Uradne objave, št. 25/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sežana na seji dne 21. oktobra 1991 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana
1
S to odredbo se določijo pristojbine za kritje stroškov, delovanja veterinarsko-higienske službe v občini Sežana.
2
Pristojbine plačujejo organizacije združenega dela, društva in rejci živali, po naslednjih tarifah:
– rejci živali ob izdaji zdravstvenega spričevala (potni list):
– 6,75 SLT za vsako parkljasto žival ali kopitarja.
– 4,40 SLT za vsako ovco, kozo ali prašiča,
– 1,00 SLT za vsako pernato žival,
– 0,70 SLT za vsako jagnje in kozliča do 3 mesecev starosti ter
– 0,70 SLT za vsakega kunca in zajca;
– izvozniki ali uvozniki živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov:
– za vsako vagonsko in kamionsko pošiljko živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in odpadkov se plačuje 191 SLT. Pristojbine plačujejo špediterske organizacije tudi za tranzitne pošiljke.
Organizacije – uvozniki in izvozniki so dolžni navedeni znesek povrniti špediterski organizaciji;
– lovske organizacije 22 SLT od vsake uplenjene in prodane parkljaste divjadi;
– lastniki psov 57 SLT za vsakega psa ob rednem cepljenju psov.
3
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo in mesečno odvajajo na račun št. 51420-601-11966 – Veterinarski zavod Primorske Sežana, pod postavko – za veterinarsko higiensko službo.
4
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana (Uradni list RS, št. 24/91).
5
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-1/89
Sežana, dne 21. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Sežana
Iztok Bandelj, dipl. ek. l. r.