Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

862. Sklep o preimenovanju OŠ II. grupe odredov Mozirje, stran 807.

Na podlagi 8. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 – popr. 31/86), 5. člena odloka o pristojnosti, zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) in na predlog Sveta šole Osnovne šole II. grupe odredov Mozirje, na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih – skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o preimenovanju Osnovne šole II. grupe odredov Mozirje
I
Skupščina občine Mozirje kot ustanovitelj preimenuje Osnovno šolo II. grupe odredov Mozirje.
II
Novo ime šole se glasi: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, Mozirje.
III
Sklep o preimenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa od 1. 9. 1991 dalje.
Št. 026-15/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dip. inž. agr. l. r.