Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

861. Sklep o preimenovanju OŠ Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji, stran 807.

Na podlagi 8. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 – popr. 31/86), 5. člena zakona o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) in na predlog Sveta šole Osnovne šole Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji, na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 11. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o preimenovanju Osnovne šole Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji
I
Skupščina občine Mozirje kot ustanovitelj preimenuje Osnovno šolo Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji.
II
Novo ime šole se glasi: Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji št. 54.
III
Sklep o preimenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa od 1. 9. 1991 dalje.
Št. 026-15/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.