Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

860. Sklep o izločitvi TOZD Zobozdravstvo Velenje iz DO Zdravstveni center Velenje, stran 807.

Na podlagi prvega odstavka 63. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) je Skupščina občine Mozirje na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 11. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o izločitvi dela TOZD Zobozdravstvo Velenje iz DO Zdravstveni center Velenje
1. člen
Del TOZD Zobozdravstvo Velenje, ki pokriva območje občine Mozirje, se izloči iz sestave Zdravstvenega centra Velenje in organizira kot samostojni javni zavod: Zobozdravstvo Zgornje Savinjske doline, Mozirje, s sedežem: Trg Osvobodilne fronte 2, Mozirje.
2. člen
Dejavnost, organizacija, pridobivanje sredstev za delo in druge določbe v skladu z zakonom o zavodih so v odloku o ustanovitvi Zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-6/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.