Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

859. Sklep o izločitvi PE Lekarna Mozirje iz TOZD Lekarna Velenje DO Zdravstveni center Velenje, stran 806.

Na podlagi prvega odstavka 63. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) je Skupščina občine Mozirje na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 11. 10. 1991 sprejela
SKLEP
o izločitvi PE Lekarna Mozirje iz TOZD Lekarna Velenje DO Zdravstveni center Velenje
1. člen
Iz DO Zdravstveni center Velenje TOZD Lekarna Velenje se izloči PE Lekarna Mozirje in se organizira in nadaljuje delo kot samostojni zavod: Lekarna Mozirje, s sedežem: Hribernikova ul. 4, Mozirje.
2. člen
Dejavnost, organizacija, pridobivanje sredstev za delo in druge določbe v skladu z zakonom o zavodih so v odloku o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 27/91) in v odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-16/91-01
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. ing. agr. l. r.