Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

856. Odlok o turistični taksi na območju občine Mozirje, stran 804.

Na podlagi 7. in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov SO Mozirje in postopka za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80), je Skupščina občine Mozirje na skupni seji vseh zborov dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o turistični taksi na območju občine Mozirje
1. člen
Na območju občine Mozirje plačuje gost za vsak dan začasnega bivanja v krajih zunaj svojega stalnega prebivališča krajevno takso.
2. člen
Krajevna taksa je ovrednotena z 10. točkami.
Vrednost točke znaša 1,50 din. Izvršni svet Republike Slovenije usklajuje vrednost točke z gibanjem drobnoprodajnih cen v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.
3. člen
Krajevna taksa je prihodek občine in se zbira v proračunu Skupščine občine Mozirje in se nameni za potrebe turističnega gospodarstva za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno.
4. člen
Krajevna taksa se razdeli:
– za turistična društva 50%
– za promocijo krajev in turistično informativno dejavnost 30%
– za zgornjesavinjsko turistično zvezo 20%
5. člen
Z dnem. uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o turistični taksi na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 6/81 do 19/89).
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1991 dalje.
Št. 417-12/91-05
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.