Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrti, stran 800.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 132. člena obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88) in 5. člena odloka o pristojnosti zborov SO Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti na seji dne 11. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrti
1. člen
V odloku o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrti (Uradni list SRS, št. 33/89, in 35/90) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
Delovni ljudje in občani smejo v skladu z obrtnim zakonom in tem odlokom opravljati na področju občine kot postranski poklic le storitvene dejavnosti, kot so osebne storitve:
– frizerstvo
– šiviljstvo
– kozmetika
– pedikerstvo
– čevljarstvo
Nekatere druge dejavnosti:
– svečarstvo
– kovaštvo in podkovaštvo
– sodarstvo
– kolarstvo
– brusaštvo
– pečarstvo
– izdelovanje spominkov značilnih za Zgornjo Savinjsko dolino.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/89-90-91
Mozirje, dne 11. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.