Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

848. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška, stran 796.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 108. člena statuta, občine Ljubljana Šiška (Uradni list, SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na svoji 53. seji dne 15. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška
1. člen
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje, se določijo pristojbine:
                                  tolarjev
a) Za kamionske, vagonske in letalske pošiljke, kopitarjev,
parklarjev in žive perutnine – do 10 ton              480,00
– za vsako nadaljnjo tono                      48,00
b) Za kosovne pošiljke:
– kopitarjev in odraslih govedi – od kom               60,20
– telet – od kom                           34,00
– prašičev in drobnice – od kom                   21,80
– žive perutnine za vsakih začetih 50 kom              10,60
– za vsako čebeljo družino                      10,60
– za ostale neimenovane živali – po režijski uri          480,00
c) Za meso kopitarjev in parklarjev – od kg              0,22
– za mesne izdelke – od kg                      0,22
– divjačino – od kg                          0,22
– perutninsko meso – od kg                      0,22
– drobovino – od kg                          0,22
– ribe, rake, polže – od kg                      0,22
– mast – od kg                            0,22
– mleko – od litra                          0,04
– mlečni izdelki – od kg                       0,22
– jajca cela – od kom                         0,05
– jajčni izdelki – od kg                       0,22
– ostale neimenovane živalske proizvode, surovine in odpadke – od kg 0,11
Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled, pristojni organ, ki opravlja veterinarsko-sanitarne. preglede pa pride ob določenem času na mesto nakladanja, prekladanja oziroma razkladanja ali da je nakladanje, razkladanje oziroma prekladanje trajalo več kot eno uro, mora tisti, ki je pregled naročil, plačati zamudnino v višini 480 SLT za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbine mora tisti, ki je pregled naročil, plačati tudi stroške prevoza.
2. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede živil živalskega izvora se plačujejo naslednje pristojbine:
a) za veterinarsko-sanitarne preglede rib v ribogojnicah
– od vsake začete ure 480 SLT;
b) za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, v pakirnicah in hladilnicah:
– za vsako začeto uro porabljenega časa 480 SLT. Poleg pristojbine se plačuje tudi prevozne stroške in potrebne preiskave.
3. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno, potrošnjo, oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec oziroma prodajalec pristojbine
za vsako kravo molznico  131,30
za ovce in koze pa     36,60.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga daje na drug način v promet oziroma javno potrošnjo, se poleg določene pristojbine zaračuna še stroške in odvzem mleka, analiza mleka in pregled molznic na tuberkulozo.
4. člen
Pristojbina za veterinarsko sanitarne preglede se lahko plačuje tudi v letnem pavšalu, ki ga sporazumno določita in medsebojno obračunata organizacija združenega dela, pri kateri se veterinarsko-sanitarni pregledi opravljajo in izvršni svet občine.
Letni pavšali se mesečno akontirajo v višini ene dvanajstine.
5. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede izven rednega delovnega časa pristojnega organa za veterinarsko-sanitarne preglede se plača pristojbina in zamudnina povečana za 50%. K navedenim pristojbinam se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
6. člen
Višina pristojbin se med letom usklajuje s spreminjanjem vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja.
K pristojbinam iz 1., 2. in 3. člena se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
7. člen
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo mesečno in odvajajo na posebni račun za zdravstveno varstvo živali pri SDK 50104-630-610035 najmanj enkrat mesečno.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba, ki jo je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška, na 24. seji, dne 29. 1. 1991 in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 5/91.
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10-245/91
Ljubljana, dne 15. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.