Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

846. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center, stran 795.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/90) in sklepa Zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center z dne 17. 10. 1991 izdajam
SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center
1
Razpisujem nadomestne volitve delegata v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center v 12. volilni enoti, za eno delegatsko mesto.
2
Nadomestne volitve v Zbor krajevnih skupnosti v 12. volilni enoti bodo v nedeljo, 2. februarja 1992.
3
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem sklepu, od katerega začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. oktober 1991.
4
Nadomestne volitve se opravijo po določbah zakona o volitvah v skupščine, ki veljajo za splošne volitve.
5
Za izvršitev tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija.
6
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/91
Ljubljana, dne 17. oktobra 1991.
Predsednica
Skupščine občine Ljubljana Center
Alenka Žagar-Slana l. r.