Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

845. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Lenart, stran 794.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na svojih sejah dne 3. 10. 1991 in dne 24. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Lenart
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen v občini Lenart (Uradni list RS, št. 11-465/91) v nadaljnjem besedilu: odredba, se spremeni a) točka 2. člena odredbe in glasi:
a) Cene odvoza smeti tako, da znašajo mesečno:
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
|Posoda  |Den. |Biopag  |Za ostala  |Podjetja,   |Za enkratno    |
|     |enota |sistem  |naselja v  |ustanove,   |praznjenje posode |
|     |   |(mesto  |občini Lenart|društva (na  |zaradi       |
|     |   |Lenart) |(brez biopag |celotnem   |nepravilnega    |
|     |   |     |sistema)   |območju    |sortiranja     |
|     |   |     |       |občine)    |bioloških odpadov |
|     |   |     |       |       |in odpadnega    |
|     |   |     |       |       |papirja      |
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
| od 1201|  SLT|   281|     223|      302|        281|
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
| od 2401|  SLT|   561|     372|      605|        561|
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
| od 7701|  SLT|  2.037|    1.413|     2.194|       2.037|
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
| od 11001|  SLT|  2.569|    2.014|     2.767|       2.569|
+---------+------+---------+-------------+--------------+-------------------+
2. člen
Na koncu 2. člena odredbe se doda točka c) in glasi: c) Stanarine za 20% od 1. 11. 1991 dalje.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem- listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1991 dalje.
Št. 382-1/90
Lenart, dne 24. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavemik, dipl. inž. l. r.