Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

844. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000, stran 794.

Na podlagi 43. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/9Q), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 21. 10. 1991 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Krško za obdobje 1986-1990
I
Javno se razgrneta osnutka:
– sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in
– sprememb in – dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990.
Vsebina sprememb se nanaša na območje degradiranih površin peskokopa Ravno pri Raki.
Na tem območju se zgradi regionalna deponija komunalnih odpadkov. Vsebino in grafične prikaze je izdelal Savaprojekt Krško.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev planov bosta javno razgrnjena v prostorih Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško, Savaprojekt Krško in Krajevne skupnosti Raka.
Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutkom podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Sekretariatu za razvoj; urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna' razprava, ki jo organizira Krajevna skupnost Raka, Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško pa pri tem zagotovi potrebno strokovno pomoč.
Po preteku javne razgrnitve bo vse pripombe in predloge pregledal Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja pri Izvršnem svetu SO Krško, ki pripravi predlog stališč do vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov.
V
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov bo pripravil Izvršni svet Skupščine občine Krško predlog sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega, plana občine Krško.
VI
Ta sklep velja, z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7-352-3/91
Krško, dne 21. oktobra 1991.
Predsednik
IS Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.