Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

843. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1991, stran 794.

Na podlagi 17. in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87 in 21/89) ter 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 21. 10. 1991 sprejel.
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1991
1. člen
Drugi odstavek 1. člena odredbe 6 določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Uradni list RS, št. 3/91) se spremeni in dopolni z:
»Akontacijska vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1991 za proizvodno poslovne prostore znaša 0,032 SLT.«
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1991 in do spremembe.
Št. IS-420-11/88
Krško, dne 21. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.