Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

841. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Kranj, stran 793.

Na podlagi 18. člena ustavnega zakona (Uradni list SRS, št. 32/89) in 38. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90) ter 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj, in sicer zbor združenega dela na svoji. 11. seji dne 18. 9. 1991, zbor krajevnih skupnosti na 1. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 1. 8. 1991. in družbenopolitični zbor na svoji 9. seji dne 2. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Kranj
1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) se v prilogi 1 pri volilni enoti št. 31 besedilo spremeni tako, da se sedaj glasi:
31. volilna enota:
– Pokrajinski štab TO za Gorenjsko
– 31. območni štab TO.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-01/89-01/P
Kranj, dne 2. oktobra 1991.
Predsednik
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.