Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

839. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v občini Kranj, stran 792.

Na podlagi 3., 25. in 141. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 29/86 in 8/87), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86) ter 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 9. skupnem zasedanju na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 6. 1991 in 9. seji družbenopolitičnega zbora dne 2. 10. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o javnem redu in miru v občini Kranj
1. člen
V odloku o javnem redu in miru v občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/88 in 1/89 ter Uradni list RS, št. 17/91) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
Zvonjenje v cerkvenih zvonikih je dovoljeno v skladu, s krajevnimi običaji.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-02/91-09
Kranj, dne 8. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.