Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

837. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Kranj, stran 791.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 1. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 1. 8. 1991 in na 11. seji zbora združenega dela dne 18. 9. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Kranj
1. člen
V 1. členu odloka o komunalnih taksah v občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/70, 13/72, 5/75, 6/80, 10/82, 4/84, 5/85, 6/86, 9/88, 23/88, 3/89, 5/89, 9/89 in 14/89) se črta besedilo točke 3.
2. člen
V tarifi komunalnih taks se črtajo določbe tar. št. 3.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati prvega dne v mesecu po objavi.
Št. 417-04/91-07
Kranj, dne 18. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.