Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

835. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 790.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91), 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 75. seji dne 29. 10. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 7/91, 10/91 in 15/91) se 1. členu na področju 06 -Promet in zveze, v podskupini št. 060601 prevoz potnikov v mestnem in obmestnem prometu z avtobusi, skupine št. 06060 mestni promet, za prevoz potnikov v obmestnem prometu določijo kot najvišje naslednje cene:
--------------------------------------------------------------
Razdalja  Priložnostne   Mesec. voz.      Mesec. voz.
 v km     vozovnice   za delavce       za dijake
--------------------------------------------------------------
0-8          22       676          406
9-10         27      1000          600
11-13         32      1178          707
14-16         40      1260          756
17-19         47      1530          918
20-23         51      1690         1014
24-27         56      1830         1098
28-31         60      2070         1242
32-35         65      2160         1296
36-40         75      2250         1350
--------------------------------------------------------------
Potniška prtljaga                      14
Nespremljana prtljaga                    35
--------------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 15/91) v delu, ki določa najvišje cene prevoza potnikov v obmestnem potniškem prometu.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 11. 1991.
Št. 78/14-1991
Ljubljana, dne 29. oktobra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.